HOT FREE - EayEdit Full Packs Collection 2022 AEP

Tác giả: Admin

KÉO VỀ
https://www.fshare.vn/folder/XBH63PYIE5BR
Đăng nhập Vip để kéo link gg drive!

CHÚ Ý
Bộ này ko có Crck nên anh em không thể xài được tiện tích. Chỉ tận dụng được đuôi .aep của AE hoặc .mogrt cho vào Pr!

EasyEdit Viewer Packs:
 1. EasyEdit Viewer Beauty Youtube Design Pack v3 21097856 (Information)
 2. EasyEdit Viewer Big Pack Call-Outs V3 22637730 (Information)
 3. EasyEdit Viewer Essential Stickers Library V3 21180366 (Information)
 4. EasyEdit Viewer Essential Titles and Lower Thirds V5.3 20681372 (Information)
 5. EasyEdit Viewer Instagram Stories V7 21850927 (Information)
 6. EasyEdit Viewer Transitions & Typography Library (AEP Project) 22551659 (Information)
 7. EasyEdit Viewer Transitions SuperCut v1.1 24022583 (Information)
 8. EasyEdit Viewer Youtube Essential (AEP Projects) 21601793 (Information)
 9. EasyEdit Viewer Youtube Essential Library V4 21601793 (Information)
 10. EasyEdit Viewer Hyper Graphics Pack v2.1 24835354 (Information)
 11. EasyEdit Viewer Lower Thirds Pack v4.3 22499041 (Information)
 12. EasyEdit Kinetic Social Pack v1 27596918 (Information)
Categories: Motion Graphics ElementsTransitionsPhotoshop PluginsGraphics & Vector, Creative market, videohive, Stock FootagesAfter Effects Template, After Effects – Premiere Pro Plugin & ScriptsPremiere Pro TemplateSounds EffectsLuts màuTutorial premiumAdobe, etc in gfxviet.net.
Chỉ thành viên VIP mới có thể xem được link download!
Comment
Comment
Тừ khoá
Vote
Оцените работу движка

Nổi bật
Nổi bật