HOT FREE - AudioJungle Package 2019 (Ko file bản quyền) Vip123321123

Tác giả: Gfxviet
10-05-2023, 13:34
2 565
0

AudioJungle package 2019
158 Music Files | File Include: WAV, MP3 | Bit Rate: 320 kbps | Sample rate 16-Bit Stereo, 44.1 kHz | 7.9 GB

Thích hợp dựng Clip phát nội bộ, sự kiện, offline....
Tải nhạc có bản quyền, up online tại đây => https://gfxviet.net/music/bn-quyn/


PASS NẾU CÓ: www.gfxviet.net
Lưu ý: Link tải FREE công khai có thể bị Die trong tương lai!

Add nhóm Zalo để theo dõi các bài viết miễn phí của GFXVIET.NET => https://zalo.me/g/tivmef854   

Info:
Link(s):
https://audiojungle.net/item/acoustic-background/24630373
Link(s):
https://audiojungle.net/item/walk-in-the-sun/3216954
Link(s):
https://audiojungle.net/item/african-upbeat-theme-and-percussion/24930102
Link(s):
https://audiojungle.net/item/africa-uplifted/9945786
Link(s):
https://audiojungle.net/item/a-good-feeling-about-it/6979593
Link(s):
https://audiojungle.net/item/a-little-on-the-wild-side/2283292
Link(s):
https://audiojungle.net/item/ambient-night-background/17606027
Link(s):
https://audiojungle.net/item/ambient-technology-background/15462545
Link(s):
https://audiojungle.net/item/arabian-cinematic/24932838
Link(s):
https://audiojungle.net/item/background-future-ambient/24503185
Link(s):
https://audiojungle.net/item/be-epical/24593999
Link(s):
https://audiojungle.net/item/brazil-is-in-latin-america/24895321
Link(s):
https://audiojungle.net/item/bright-and-exciting/13873439
Link(s):
https://audiojungle.net/item/for-christmas/22833770
Link(s):
https://audiojungle.net/item/christmas-hip-hop/22794960
Link(s):
https://audiojungle.net/item/christmas-piano/3343523
Link(s):
https://audiojungle.net/item/christmas-pop-dance/24936151
Link(s):
https://audiojungle.net/item/cinematic-action-trailer/17688781
Link(s):
https://audiojungle.net/item/club-techno/12619804
Link(s):
https://audiojungle.net/item/corporate/11257481
Link(s):
https://audiojungle.net/item/corporate-inspiring-background/22779070
Link(s):
https://audiojungle.net/item/corporate-presentation/12839695
Link(s):
https://audiojungle.net/item/corporate-storytelling/23180462
Link(s):
https://audiojungle.net/item/happy/19774676
Link(s):
https://audiojungle.net/item/cute-ukulele/15244100
Link(s):
https://audiojungle.net/item/dark-cinematic/13858388
Link(s):
https://audiojungle.net/item/deep-ambient-soundscape/12790484
Link(s):
https://audiojungle.net/item/discovery/21036871
Link(s):
https://audiojungle.net/item/emotional-and-inspiring/22239620
Link(s):
https://audiojungle.net/item/emotional-cinematic/21078517
Link(s):
https://audiojungle.net/item/emotional-documentary-cinematic-action/24430153
Link(s):
https://audiojungle.net/item/energetic-indie-rock/15654473
Link(s):
https://audiojungle.net/item/stomps-claps-energy/19583458
Link(s):
https://audiojungle.net/item/energetic-uplifting-pop/22444212
Link(s):
https://audiojungle.net/item/epic/25004540
Link(s):
https://audiojungle.net/item/epic-cinematic-rock/24999259
Link(s):
https://audiojungle.net/item/epic-emotional-documentary-trailer/23624151
Link(s):
https://audiojungle.net/item/epic-cinematic-titles-and-credits/19287507
Link(s):
https://audiojungle.net/item/epic-motivational-hip-hop/23964116
Link(s):
https://audiojungle.net/item/epic-piano/12776378
Link(s):
https://audiojungle.net/item/epic-trailer/15334313
Link(s):
https://audiojungle.net/item/explore-discover/22454703
Link(s):
https://audiojungle.net/item/fashion-house/21257454
Link(s):
https://audiojungle.net/item/acoustic-uplifting-corporate/19744851
Link(s):
https://audiojungle.net/item/feel-good-indie-fun/15341838
Link(s):
https://audiojungle.net/item/festive-cinematic-orchestral-christmas/25009349
Link(s):
https://audiojungle.net/item/funk-it-up/4061044
Link(s):
https://audiojungle.net/item/cut-the-cheese/3246044
Link(s):
https://audiojungle.net/item/uplifting-pop-future-bass/23469899
Link(s):
https://audiojungle.net/item/gentle-acoustic/6926454
Link(s):
https://audiojungle.net/item/open-spaces/2405292
Link(s):
https://audiojungle.net/item/corporate-logo/22474630
Link(s):
https://audiojungle.net/item/great-times/7177641
Link(s):
https://audiojungle.net/item/gritty-powerful-rock/19810472
Link(s):
https://audiojungle.net/item/groovy-halloween/9066911
Link(s):
https://audiojungle.net/item/happy/23778115
Link(s):
https://audiojungle.net/item/happy-piano/13130444
Link(s):
https://audiojungle.net/item/happy-rock/24018080
Link(s):
https://audiojungle.net/item/happy-whistling/7177601
Link(s):
https://audiojungle.net/item/here-forever/21011377
Link(s):
https://audiojungle.net/item/hiphop/22278561
Link(s):
https://audiojungle.net/item/hip-hop-n-chill/23229083
Link(s):
https://audiojungle.net/item/indie-road-trip/17775294
Link(s):
https://audiojungle.net/item/inspirational-adventure/24400102
Link(s):
https://audiojungle.net/item/inspirational-corporate/15259450
Link(s):
https://audiojungle.net/item/corporate-motivational-upbeat/22447784
Link(s):
https://audiojungle.net/item/upbeat-and-uplifting-corporate/22420750
Link(s):
https://audiojungle.net/item/inspiring-hitech-logo-v/24063756
Link(s):
https://audiojungle.net/item/inspiring-motivational-cinematic-trailer/19706800
Link(s):
https://audiojungle.net/item/inspiring-piano-autumnal-glare/24967956
Link(s):
https://audiojungle.net/item/the-inspiring-trailer/23836604
Link(s):
https://audiojungle.net/item/inspiring-upbeat-corporate-track/22855098
Link(s):
https://audiojungle.net/item/it-is-christmas/20975298
Link(s):
https://audiojungle.net/item/upbeat-christmas-jazz/18929045
Link(s):
https://audiojungle.net/item/keep-smilin-and-have-fun/7138200
Link(s):
https://audiojungle.net/item/latin-comedy/10477714
Link(s):
https://audiojungle.net/item/latin-innovation/10634450
Link(s):
https://audiojungle.net/item/life-is-an-adventure/25008616
Link(s):
https://audiojungle.net/item/light-inspiration/13118918
Link(s):
https://audiojungle.net/item/lofi/24284379
Link(s):
https://audiojungle.net/item/looking-for-adventure/19920650
Link(s):
https://audiojungle.net/item/lovely-piano-waltz/5343455
Link(s):
https://audiojungle.net/item/love-song/16732202
Link(s):
https://audiojungle.net/item/inspiring-cinematic-trailer/22448672
Link(s):
https://audiojungle.net/item/modern-tech-swirl-logo/1739422
Link(s):
https://audiojungle.net/item/morning-coffee/7031962
Link(s):
https://audiojungle.net/item/motivate/21202110
Link(s):
https://audiojungle.net/item/motivational-inspiring-indie-adventure/22278087
Link(s):
https://audiojungle.net/item/my-guitar/24934089
Link(s):
https://audiojungle.net/item/my-travel-tourism-adventure/19396255
Link(s):
https://audiojungle.net/item/nepal-chant/521187
Link(s):
https://audiojungle.net/item/news-intro-loop/12874266
Link(s):
https://audiojungle.net/item/future-bass/23144022
Link(s):
https://audiojungle.net/item/optimistic/13113724
Link(s):
https://audiojungle.net/item/optimistic-uplifting-background/23702872
Link(s):
https://audiojungle.net/item/peaceful-ambient/3881570
Link(s):
https://audiojungle.net/item/peaceful-christmas-piano/3351009
Link(s):
https://audiojungle.net/item/percussive-energetic-upbeat-drums/19805389
Link(s):
https://audiojungle.net/item/phonics/17215868
Link(s):
https://audiojungle.net/item/piano-and-orchestra/21047440
Link(s):
https://audiojungle.net/item/powerful-indie-rock-stomp-clap/22703350
Link(s):
https://audiojungle.net/item/presentation-piano/21015871
Link(s):
https://audiojungle.net/item/push-through/24932077
Link(s):
https://audiojungle.net/item/quick-grunge-tech-logo-pack/2325473
Link(s):
https://audiojungle.net/item/quirky-and-retro-latin/21709876
Link(s):
https://audiojungle.net/item/catchy-pop/15177008
Link(s):
https://audiojungle.net/item/quirky-mambo/3178652
Link(s):
https://audiojungle.net/item/reach-for-the-stars/11009999
Link(s):
https://audiojungle.net/item/red-dragon/24935224
Link(s):
https://audiojungle.net/item/retro-halloween/12929439
Link(s):
https://audiojungle.net/item/romantic-inspiring-wedding/22806817
Link(s):
https://audiojungle.net/item/sad-piano/19455257
Link(s):
https://audiojungle.net/item/santas-toy-shop/6008879
Link(s):
https://audiojungle.net/item/scary/3187852
Link(s):
https://audiojungle.net/item/science-fiction-movie-trailer/4882411
Link(s):
https://audiojungle.net/item/sentimental-and-beautiful-piano-inspiration/17902282
Link(s):
https://audiojungle.net/item/piano-motivation/23699647
Link(s):
https://audiojungle.net/item/sexy-cool/4793180
Link(s):
https://audiojungle.net/item/soft-motivational-corporate/15764848
Link(s):
https://audiojungle.net/item/soft-piano/12016318
Link(s):
https://audiojungle.net/item/subtle-ambient/24746684
Link(s):
https://audiojungle.net/item/soft-and-ambient-background/22329377
Link(s):
https://audiojungle.net/item/corporate-success/13775874
Link(s):
https://audiojungle.net/item/successful-people/10991850
Link(s):
https://audiojungle.net/item/summer-night-indie-pop/16149829
Link(s):
https://audiojungle.net/item/summer-upbeat-uplifting-edm/24930864
Link(s):
https://audiojungle.net/item/symphonic-rock/2292063
Link(s):
https://audiojungle.net/item/synthwave/23161028
Link(s):
https://audiojungle.net/item/the-ooahoo-song/3993500
Link(s):
https://audiojungle.net/item/uplifting-positive/21084942
Link(s):
https://audiojungle.net/item/this-is-christmas/24811684
Link(s):
https://audiojungle.net/item/now-or-never/4024776
Link(s):
https://audiojungle.net/item/to-the-sky/6987277
Link(s):
https://audiojungle.net/item/trance/23314823
Link(s):
https://audiojungle.net/item/tropical-magic/22773008
Link(s):
https://audiojungle.net/item/upbeat-exciting-hipster-music/20975717
Link(s):
https://audiojungle.net/item/yeah-baby-yeah/3764541
Link(s):
https://audiojungle.net/item/upbeat-corporate-inspiration/22627551
Link(s):
https://audiojungle.net/item/upbeat-fun-commercial-and-vlog/17792720
Link(s):
https://audiojungle.net/item/swingin-blues-for-oscar/240405
Link(s):
https://audiojungle.net/item/hey/11643704
Link(s):
https://audiojungle.net/item/uplifting-background-corporate/24720686
Link(s):
https://audiojungle.net/item/uplifting-feel-good-groove/1313441
Link(s):
https://audiojungle.net/item/uplifting-inspiring-corporate-outlook/21303644
Link(s):
https://audiojungle.net/item/high-as-the-sky/3753938
Link(s):
https://audiojungle.net/item/uplifting-piano/13393395
Link(s):
https://audiojungle.net/item/uplifting-positive-corporate-technology/20751354
Link(s):
https://audiojungle.net/item/uplifting-teaser/24938093
Link(s):
https://audiojungle.net/item/virtual-tour/12605460
Link(s):
https://audiojungle.net/item/we-wish-you-a-merry-christmas-brass/3390395
Link(s):
https://audiojungle.net/item/wild-heart/10472192
Link(s):
https://audiojungle.net/item/the-christmas/18705485
Link(s):
https://audiojungle.net/item/air-advertising/15683281
Link(s):
https://audiojungle.net/item/christmas-time/19031244
Link(s):
https://audiojungle.net/item/christmas-shopping/18701887
Link(s):
https://audiojungle.net/item/christmas-is-coming/18843067
Link(s):
https://audiojungle.net/item/christmas/18826327
Link(s):
https://audiojungle.net/item/christmas-inspiring/18859175
Link(s):
https://audiojungle.net/item/christmas-indie-rock/18803140

Chỉ thành viên VIP mới có thể xem được link download!
Comment
Comment
Тừ khoá
Vote
Оцените работу движка

Top Comment
HOT - Motion Bro Full Packs For After Effects 2023 (Cr@ck Renew 2023) WIN + MAC Vip157454945
AFTER EFFECTS / Extension AE / After Effects Transition / Plugin for Mac
HOT Videohive - Transitions V4.1 20139771 + SFX + Cret (đã test OK) for AE (Update 2023)
For Vip PRO / AFTER EFFECTS / Extension AE / After Effects Transition / Title Ae
HOT - Retouch 4 Me và hơn thế nữa for Adobe Photoshop WIN + MAC Vip643686793
For Vip PRO / PHOTOSHOP / PLUG-INS / Plugin for Mac / Plug-ins Photoshop / KHO GIÁO TRÌNH / Photoshop Tutorials
HOT - prDAD VitaScne Pro 5 Plugins for PR+DaVinci Resolve+Edius (CÓ SHARE FREE)
PLUG-INS / Plug-ins DAVINCI RESOLVE / Plug-ins Premiere / Plug-ins After effects / Plug-ins Edius
HOT - proAD Merclli 6 Plugins for AE+PR WIN (chống rung Video)
PLUG-INS / Plug-ins Premiere / Plug-ins After effects
HOT FREE - Ultimate Glitch Preset Pack for Premiere
PRESETS / Premiere Pro Presets / Premiere Pro Transition
HOT FREE - AE Face Tools 24958166 V4.0 + Crét (for AE 2023 hoặc thấp hơn) WIN+MAC
AFTER EFFECTS / Extension AE / After Effects Templates / Plugin for Mac
HOT - Music Video Preset Pack + Transition Vol.1 for Premiere Vip395896389
Premiere Pro Presets / PREMIERE PRO / Premiere Pro Transition
most reliable canadian pharmacies http://canadianonlinepharmacymrx.com/ canadian online pharmacies
canadian online pharmacies
Nổi bật
Nổi bật