Extension là gì?

Tác giả: Admin

Có thể bạn chưa biết!
Extension trong PR, AE, PTS....là gì? (ảnh m.inh h.ọa)
Extension là 1 dạng 't.iện í.ch' như 1 app nhỏ được tích hợp vào các p.hần m.ềm AE, PR, PTS....đang rất h.ot và là x.u h.ướng s.ử d.ụng cho c.ông v.iệc edit hiện nay. Nó giống 't.iện í.ch' được tích hợp trên các t.rình d.uyệt w.eb.
Extension được c.ài đ.ặt thế nào? Nó có m.iễn p.hí hay không?
Extension được cài vào các p.hần m.ềm của Ad@be cho W.IN và M.AC thông qua a.pp (1), bạn được t.ải m.iễn p.hí cài vào máy.
(1) https://aescripts.com/learn/zxp-installer/ => d.ùng để cài các file .zxp vào p.hần m.ềm edit.
Extension được cài m.iễn p.hí 100% (ví dụ 2) vì nó chỉ là c.ông c.ụ để q.uản l.ý, nhà sx chỉ cho f.ree 1 số t.hư v.iện nho nhỏ để bạn d.ùng thử (ví dụ 3).
Chúng ta s.ử d.ụng được 'd.ịch v.ụ'gì từ t.iện í.ch?
Có, chúng ta phải m.u.a các bộ t.hư v.iện từ nhà sx t.iện í.ch để s.ử d.ụng rộng hơn.
Chúng ta có thể t.ải m.iễn p.hí các t.hư v.iện đó không?

Có 2 h.ình t.hức để s.ử d.ụng m.iễn p.hí
  1. Tìm các bản Crck được c.hia s.ẻ.
    2. T.ận d.ụng các P.roject (.AEP, .MOGRT...) nếu không tìm thấy bản Crk.
Extension for AE => https://gfxviet.net/after-effects/extension-ae/
Extension for PR => 
https://gfxviet.net/premiere-pro/extension-pre/
Chỉ thành viên VIP mới có thể xem được link download!
Comment
Comment
Тừ khoá
Vote
Оцените работу движка

Top Comment
most reliable canadian pharmacies http://canadianonlinepharmacymrx.com/ canadian online pharmacies
canadian online pharmacies
Nổi bật
Nổi bật