Extension là gì?

Tác giả: Admin
24-08-2023, 15:27
2 694
0

Có thể bạn chưa biết!
Extension trong PR, AE, PTS....là gì? (ảnh m.inh h.ọa)
Extension là 1 dạng 't.iện í.ch' như 1 app nhỏ được tích hợp vào các p.hần m.ềm AE, PR, PTS....đang rất h.ot và là x.u h.ướng s.ử d.ụng cho c.ông v.iệc edit hiện nay. Nó giống 't.iện í.ch' được tích hợp trên các t.rình d.uyệt w.eb.
Extension được c.ài đ.ặt thế nào? Nó có m.iễn p.hí hay không?
Extension được cài vào các p.hần m.ềm của Ad@be cho W.IN và M.AC thông qua a.pp (1), bạn được t.ải m.iễn p.hí cài vào máy.
(1) https://aescripts.com/learn/zxp-installer/ => d.ùng để cài các file .zxp vào p.hần m.ềm edit.
Extension được cài m.iễn p.hí 100% (ví dụ 2) vì nó chỉ là c.ông c.ụ để q.uản l.ý, nhà sx chỉ cho f.ree 1 số t.hư v.iện nho nhỏ để bạn d.ùng thử (ví dụ 3).
Chúng ta s.ử d.ụng được 'd.ịch v.ụ'gì từ t.iện í.ch?
Có, chúng ta phải m.u.a các bộ t.hư v.iện từ nhà sx t.iện í.ch để s.ử d.ụng rộng hơn.
Chúng ta có thể t.ải m.iễn p.hí các t.hư v.iện đó không?

Có 2 h.ình t.hức để s.ử d.ụng m.iễn p.hí
  1. Tìm các bản Crck được c.hia s.ẻ.
    2. T.ận d.ụng các P.roject (.AEP, .MOGRT...) nếu không tìm thấy bản Crk.
Extension for AE => https://gfxviet.net/after-effects/extension-ae/
Extension for PR => 
https://gfxviet.net/premiere-pro/extension-pre/
Chỉ thành viên VIP mới có thể xem được link download!
Comment
Comment
Тừ khoá
Vote
Оцените работу движка

Top Comment
HOT - Bris FX Continum (BCC) Plug-ins 2024 for AE+PR+DAVINCI (WIN) Crck (CÓ SHARE FREE)
PLUG-INS / Plug-ins DAVINCI RESOLVE / Plug-ins Premiere / Plug-ins After effects
HOT - Bris FX Sappire Crck Plug-ins 2024 for AE+PR+PTS+DaVinci Resolve (WIN+MAC) CÓ SHARE FREE
PLUG-INS / Plugin for Mac / Plug-ins DAVINCI RESOLVE / Plug-ins Premiere / Plug-ins After effects / Plug-ins Photoshop
Videohive Extension - Collage Pack 39220432 v2023 +cRCK
AFTER EFFECTS / Extension AE / Overlays & Elements Ae
HOT Extension - FXMnster +Crck Full Collections 2023 Pro569482378
For Vip PRO / AFTER EFFECTS / Extension AE
HOT FREE Videohive Extension - Collage Kit Constructor 35640397 v2023 +Crck
AFTER EFFECTS / Extension AE / Overlays & Elements Ae
HOT Videohive - Presets Bundle for Premiere Pro 24028073 (Update 2023)
PRESETS / Premiere Pro Presets / PREMIERE PRO / Premiere Pro Transition / Premiere Pro Templates
Siêu nóng - Rampnt Design Tools Full Collections 2023 Pro326363622
For Vip PRO / PLUG-INS / Plug-ins Final Cut Pro / FOOTAGE HD & 4K / Transition / Overlay
most reliable canadian pharmacies http://canadianonlinepharmacymrx.com/ canadian online pharmacies
canadian online pharmacies
Nổi bật
Nổi bật