HOT - Extension AtmX Packs Collection cRCK (Updates 2023) for AE,PR (WIN+MAC) Vip162162116 - có share FREE

Tác giả: Admin
1-12-2023, 10:43
7 599
0

CHÚ Ý:
Đường dẫn ngắn gọn, ít foder để không bị lỗi => Xem hình ví dụ
Hướng dẫn CRck => Trong file tải về 

Lưu ý: Bản Crk này chạy được trên PR, AE 2024 TRỞ XUỐNG 

FREE => https://gfxviet.net/after-effects/76339-hot-free-collage-kit-constructor-35640397-crck.html
 1. inside package :
  1. AtomX Romantic Pack 33485560 (Information)
  2. AtomX Shape Elements Library 28873541 (AE+PR) (Information)
  3. AtomX Sparkly – Photo Effects Pack 34858726 (Information)
  4. AtomX Stream Overlays Elements Bundle 35300585 (Information)
  5. AtomX Technology Constructor 25146667 (Information)
  6. AtomX Text Presets 23150189 (Information)
  7. AtomX Titles 28464847 (Information)
  8. AtomX YouTube Library 27009072 (Information)
  9. AtomX 6-in-1 Graphics Pack – 6000+ Elements v6.1 24321544 (Information)
  10. AtomX 555+ Essential Titles and Lower Thirds 31130393 (PR+AE) (Information)
  11. AtomX 650+ Glitch Elements 29662551 (Information)
  12. AtomX 1200+ Instagram Stories Big Pack 34945189 (Information)
  13. AtomX 4500+ Graphics Pack 25010010 (Information)
  14. AtomX Backgrounds Pack 32623942 (Information)
  15. AtomX BASE Transitions and Motion Graphics for After Effects 31018620 (Information)
  16. AtomX BASE Transitions and Motion Graphics for Premiere Pro 29733181 (Information)
  17. AtomX Big Pack of Typography 23584216 (Information)
  18. AtomX Crispycut Transitions 26829624 (Information)
  19. AtomX Graphics Pack Rise 29704909 (Information)
  20. AtomX Ibg 300 Loop Backgrounds 35090369 (Information)
  21. AtomX Instagram Stories 33921479 (Information)
  22. AtomX Instagram Stories For Premiere Pro 34020079 (Information)
  23. AtomX Instagram Stories v7.1 21895564 (AE) (Information)
  24. AtomX Just Typography Pack 33130966 (Information)
  25. AtomX Just Typography Pack for Premiere Pro 34410712 (Information)
  26. AtomX Medical Constructor 27636317 (Information)
  27. AtomX Motion Graphics Pack 550+ Animations Pack 23678923 (Information)
  28. AtomX MegaMotion | Animation Motion Presets 40576931 (Information)
  29. AtomX Youtube Pack – Transitions 27009072 (Information)
  30. AtomX typography graphics-package 28464847 (Information)
  31. AtomX FRACTAL X | 650+ Glitch Pack 36865814 (Information)
  32. AtomX Collage Pack 39220432 (Information)
  33. AtomX Collage Kit Constructor 35640397 (Information)
Categories:  Motion Graphics Elements ,  Transitions ,  Photoshop Plugins ,  Graphics & Vector , Creative market, videohive,  Stock Footages ,  After Effects Template , After Effects – Premiere Pro  Plugin & Scripts ,  Premiere Pro Template ,  Sounds Effects ,  Luts màu ,  Tutorial premium ,  Adobe , etc in  gfxviet.net .
Chỉ thành viên VIP mới có thể xem được link download!
Comment
Comment
Тừ khoá
Vote
Оцените работу движка

Top Comment
Nổi bật
Nổi bật